MENU
NASZA OFERTA
Polityka cookies

Polityka cookies

W ramach niniejszej Strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie dopasowanych do potrzeb użytkownika końcowego Strony. Z niektórymi plikami Strona kontaktuje się ponownie w celu dopasowania się do preferencji informacyjnych lub konsumpcyjnych (analizując statystykę odwiedzin i aktywności na stronie, przeciwdziałając nadużyciom). Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików cookies. Więcej informacji o ich roli prezentujemy poniżej w Polityce cookies. Ustawienia przeglądarki mogą być w każdej chwili zmodyfikowane. Stosowanie plików cookies w żadnym przypadku nie narusza postanowień zawartych w Klauzuli informacyjnej RODO oraz nie wykracza poza określoną w niej Politykę prywatności.

Niniejszy dokument odnosi się do plików cookies umieszczanych na stronach internetowych, których operatorem jest Kakado sp. z o.o. (zwanych dalej: „stronami internetowymi”), z siedzibą w Będzinie (42-500), ul. T. Kościuszki 88, zarejestrowana w KRS pod nr 0000731248, NIP: 6252465055, REGON: 380163271.

§ 1

Definicja

Plikami cookies nazywane są dane informatyczne, w tym w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, których funkcją jest usprawnienie korzystania ze stron internetowych. Zawierają one dane o źródle pochodzenia (zwykle adres URL), czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§ 2

Cel stosowania

Pliki cookies automatyzują proces rozpoznania urządzenia końcowego użytkownika i tym samym dostosowują wyświetlane strony internetowe do jego preferencji oraz optymalizują proces korzystania ze stron. Pozwalają także na tworzenie anonimowych statystyk przy użyciu narzędzi analityki danych, które pokazują, w jaki sposób użytkownicy korzystają z danej strony. Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie zawartości i struktury serwisu internetowego. Pliki cookies nie służą w żaden sposób do personalnej identyfikacji danego użytkownika.

§ 3

Rodzaje plików

  1. Na stronach internetowych stosowane są stałe oraz tymczasowe pliki cookies. Pliki stałe pozostawiane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas zdefiniowany w parametrach pliku lub też do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki tymczasowe pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu zakończenia przez niego sesji przeglądania, w szczególności do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej.
  1. Na stronach internetowych stosowane mogą być następujące rodzaje plików cookies, ze względu na ich funkcje: analityczne, podstawowe, zabezpieczające, personalizujące. Niniejsze strony nie wykorzystują plików cookies o charakterze reklamowym.

§ 4

Ochrona prywatności

Wszelkie dane zawarte w plikach cookies pozostają zaszyfrowane w celu uniemożliwienia dotarcia do nich osobom nieuprawnionym. Zaimplementowane na stronach internetowych pliki cookies nie gromadzą danych, pozwalających na personalne zidentyfikowanie poszczególnych użytkowników, a wszelkie zbierane przez te pliki informacje wykorzystywane są wyłącznie w celach, o których mowa na wstępie oraz w § 3 niniejszego dokumentu. Dane osobowe chronione są zgodnie z zapisami Klauzuli informacyjnej RODO, w tym w szczególności zawartej w niej Polityki prywatności.

§ 5

Ograniczenia stosowania

Ograniczenie stosowania plików cookies przez użytkownika, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może wpłynąć negatywnie na działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na stronach internetowych. Domyślna polityka większości przeglądarek internetowych zezwala na przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia przeglądarki użytkownik może w każdej chwili zmienić, zgodnie ze wskazówkami we wstępie niniejszego dokumentu.

© Wszystkie treści i dokumenty zamieszczone na niniejszej stronie internetowej są własnością jej właściciela i bez jego jednoznacznie wyrażonej zgody nie mogą być kopiowane.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl